Dr. Santantonio, verwijzend arts

Ik werk al vijf jaar als arts voor Samusocial. In het begin hield ik spreekuur voor de personen die opgevangen waren in ons gemedicaliseerd centrum en in onze noodopvangcentra. Later spitste mijn taak zich geleidelijk meer toe op de medische coördinatie. Daarbij is het de bedoeling om toezicht te houden op onze verzorgende teams, onze manier van werken te verbeteren zodat we op gepastere wijze kunnen voldoen aan de behoeften van ons publiek en de bevoegde instellingen aan te spreken wanneer dat nodig is. Waarom ik dit graag doe? Omdat ik een stem kan geven aan de mensen die al te gemakkelijk vergeten worden, om er zo voor te zorgen dat zij een kwaliteitsvolle verzorging krijgen en in menswaardige omstandigheden kunnen leven. Gezondheid is geen luxe, maar een recht!