Opdracht “Verzoekers om internationale bescherming”

350 opvangplaatsen beheerd door Samusocial met een mandaat van Fedasil voor mensen die verzoeken om internationale bescherming.

De opvang van mensen die verzoeken om internationale bescherming in 2019

 • 844 opgevangen personen
 • 672 alleenstaande mannen
 • 9 alleenstaande vrouwen
 • 46 leden van een gezin waarvan 24 volwassenen et 22 kinderen
 • 117 NBM

Opdracht

Het publiek dat wordt opgevangen in het centrum voor asielzoekers van Samusocial kan een beroep doen op diensten die specifiek voorzien worden in de « wet betreffende de opvang van asielzoekers »:

 • Een opvangcentrum met 350 bedden

  In januari 2019 sloot het Elsense centrum voor personen die internationale bescherming hebben gevraagd de deuren.

  Het centrum in Neder-over-Heembeek vangt sindsdien de 250 bewoners van het voormalige centrum van Elsene op, bovenop de 100 bewoners die er verblijven op verzoek van Fedasil.

  Dit centrum stelt voor:

  • Onderdak (met inbegrip van 3 maaltijden per dag) en materiële basishulp (hygiëneproducten…);
  • Maatschappelijke begeleiding bij de administratieve formaliteiten en juridische bijstand tijdens de volledige periode van de asielaanvraag;
  • Paramedische raadplegingen met een geneeskundige coördinatie: 2 verpleegkundigen verzorgen iedere dag een permanentie onder toezicht van een arts. De geneeskundige en psychologische behoeften van elke bewoner worden geëvalueerd bij aankomst in het centrum;
  • De mogelijkheid om deel te nemen aan gemeenschapswerk en om één keer per week zakgeld te ontvangen;
  • De mogelijkheid om taallessen en integratiecursussen te volgen;
  • Verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners door ze voor te bereiden op de asielaanvraagprocedure en met ludieke en sportactiviteiten.

Vaststellingen voor het opgevangen publiek

Onderverdeling van de 844 opgevangen personen (mandaat Fedasil)

Alleenstaande mannen (79.62%)NBM (13.86%)Leden van een gezin (5.45%)Alleenstaande vrouwen (1.07%)Alleenstaande mannen (672)NBM (117)Leden van een gezin (46)Alleenstaande vrouwen (9)
Alleenstaande mannen67279,62 %
NBM11713,86 %
Leden van een gezin465,45 %
Alleenstaande vrouwen91,07 %

De meest voorkomende nationaliteiten

Onbepaalde (316 / 37,44%) Palestina (150 / 17,77%) Afghanistan (90 / 10,66%) Syrie (68 / 8,06%) Guinée (50 / 5,92%) Marokko (48 / 5,69%) Irak (40 / 4,74%) Senegal (30 / 3,55%) Eritrea (26 / 3,08%) Soedan (26 / 3,08%)
Onbepaalde31637,44 %
Palestina15017,77 %
Afghanistan9010,66 %
Syrie688,06 %
Guinée505,92 %
Marokko485,69 %
Irak404,74 %
Senegal303,55 %
Eritrea263,08 %
Soedan263,08 %

Einde verblijf

 • Er zijn vier gevallen die het verblijf in een centrum beëindigen:

  • Het verkrijgen van een internationaal beschermingsstatuut (vluchteling of subsidiaire bescherming). De grootste deel van de bewoners stapt mee in een «lokaal Opvanginitiatief» (LOI) op weg naar een privéwoning.
  • Overbrenging naar een ander opvangcentrum van het opvangnetwerk van het agentschap Fedasil.
  • Een « Bevel om het grondgebied te verlaten ». Deze personen krijgen een « terugkeerplaats » toegewezen in een centrum in België.
  • De opvang wordt opgegeven: sommige bewoners verlaten nog vóór het einde van de procedure het centrum voor een privéwoning of verlaten het land.

Evolutie van de opdracht

20 plaatsen open te stellen voor NBM

In juni gaf Fedasil ons de opdracht om 15 bedden open te stellen voor niet-begeleide minderjarigen (NBM) en aan het einde van het jaar nog eens 5 bedden. Tot 20 jongeren werden opgevangen voor twee à drie dagen, soms tot twee à drie weken, voordat ze doorverwezen werden naar een open oriënteringscentrum of naar een andere opvangstructuur van Fedasil, gezien het grote aantal aanvragen van NBM in 2019.

 

Het project Reach Out

In mei 2019 werden de alleenstaande vrouwen en gezinnen op vraag van Fedasil overgebracht naar andere structuren en werden plaatsen vrijgemaakt voor het project “Reach Out” dat Fedasil had opgestart. Dat project richt zich tot migranten zonder papieren die op straat leven (meer bepaald transmigranten) en heeft tot doel om hen te informeren over hun rechten in België (opvangmogelijkheden en sociale ondersteuning) en over de mogelijkheid tot terugkeer.

Samusocial biedt in dat verband tijdelijk plaats (7 dagen, eenmaal verlengbaar) aan mensen die een verzoek om internationale bescherming willen indienen of die een aanvraag tot vrijwillige terugkeer willen doen. In het centrum wordt hen in samenwerking met Fedasil en de “daklozenopdracht” van Samusocial (mobiele teams en maatschappelijk werkers van de opvangcentra) specifieke begeleiding aangeboden.

Perspectieven

 1. Verbetering van het onthaal in de verblijfscentra, rekening houdend met budgettaire en technische beperkingen.

 2. Voortzetting van de stappen die samen met de teams en met het agentschap Fedasil zijn ondernomen om de kwaliteit en de diensten-aanbod te verbeteren.

Ontmoeting met Elise, opvoedster-animatiemedewerkster in het centrum voor asielzoekers van Neder-Over-Heembeek

Elise, hoe verloopt de organisatie van de activiteiten in het centrum van Neder-Over-Heembeek?

"Ik sta in voor de weekprogrammering van de activiteiten. Minstens één keer per week gaan we naar de film. Dat is een activiteit die steevast sterk op prijs wordt gesteld! Maar daarnaast kan het ook gaan om sport, culturele activiteiten of knutselwerk en tekenen. Zo is er voor elk wat wils. Ik pas het programma ook aan in functie van de cultuur-, spel- en sportkalender van het gewest… Eigenlijk alles om ze in contact te brengen met onze cultuur en te tonen wat Brussel te bieden heeft."
Is het niet moeilijk om activiteiten te vinden die iedereen fijn vindt?
"De bewoners van het centrum zijn voor het merendeel tussen 20 en 40 jaar oud. Voor mij is één van mijn grootste overwinningen dat die enkele alleenstaande bejaarden die wij opvangen ook stilaan beginnen deel te nemen aan de activiteiten! Ze moeten eerst hun angsten en de taalbarrière overwinnen vóór ze aanvaarden om mee te gaan kijken naar een film in het Frans bijvoorbeeld. Al deze uitstapjes bedaren eventuele spanningen en creëren een band tussen het personeel en de bewoners. Ze maken het leven in het centrum gewoon een stuk aangenamer. Ze ontdekken nieuwe dingen die ze nadien graag vertellen aan hun naasten. Daarom nemen ze ook veel foto’s. Voor hen is het belangrijk om te tonen dat ze nog leven."
Is er dan een echt gemeenschapsleven in het centrum?
"Ja, ik denk dat er in zekere zin een gemeenschap bestaat. Zo vinden er activiteiten plaats zonder dat wij er iets mee te maken hebben. Eén van bewoners treedt op als kapper voor de anderen en velen bieden zich vrijwillig aan om een vriend te begeleiden bij de dokter, een bezoek te brengen aan bewoners die in het ziekenhuis zijn opgenomen of om op te treden als vertaler wanneer dat nodig blijkt. Al dit zelfstandig initiatief wordt aangemoedigd en draagt evenzeer bij tot de sociale band als de activiteiten die wij organiseren. De bewoners kunnen ook bezoldigde activiteiten opnemen in het centrum en zelfs daarbuiten, als hun administratieve situatie dat toelaat. Om de sfeer in het centrum te omschrijven, is er een Afrikaanse zinsnede die de bewoners vaak in de mond nemen: “We zijn samen”. Dat vind ik heel treffend!"