Opdracht “Daklozen”

Oriëntatie

866 personen in totaal konden de straat/een noodsituatie verlaten langs 460 doorverwijzingsprojecten

De doorverwijzingen in 2019

 • 866 doorverwezen personen
 • 1.722 inschakelingsprojecten geopend
 • 460 geslaagde doorverwijzingen

Onze medisch-sociale begeleidingsteams hebben 1.722 doorverwijzingsprojecten opgezet wat ertoe leidde dat met 460 operaties 866 personen de straat en onze noodopvangcentra achter zich hebben gelaten (kinderen inbegrepen) voor een oplossing met een alternatief verblijf.

Van de 866 mensen die door onze teams in 2019 zijn doorverwezen naar een oplossing weg van de straat hadden er op 1 juni 2020 slechts 40 opnieuw een beroep gedaan op Samusocial voor onderdak, dat is 4,6% van alle doorverwezen personen. Dit cijfer toont de duurzaamheid van de doorverwijzingen waarvoor onze begeleidingsdiensten hebben gezorgd.

460 doorverwijzingen voor het verlaten van de straat/van de nood

Opvangtehuis (21.3%)Privéwoning (18.48%)Fedasil (10.65%)Vrijwillige terugkeer naar land van oorsprong (8.7%)Medische ziekenhuisopname (8.04%)Opvang door Familie/vrienden (7.61%)Vrijwillige psy opname (7.17%)Andere (10%)Terugkeer naar eigen woning (4.35%)Rusthuis of VRT (2.39%)Appartement onder toezicht (1.3%)Opvangtehuis (98)Privéwoning (85)Fedasil (49)Vrijwillige terugkeer naar land van oorsprong (40)Medische ziekenhuisopname (37)Opvang door Familie/vrienden (35)Vrijwillige psy opname (33)Andere (46)Terugkeer naar eigen woning (20)Rusthuis of VRT (11)Appartement onder toezicht (6)
Opvangtehuis9821,3 %
Privéwoning8518,48 %
Fedasil4910,65 %
Vrijwillige terugkeer naar land van oorsprong408,7 %
Medische ziekenhuisopname378,04 %
Opvang door Familie/vrienden357,61 %
Vrijwillige psy opname337,17 %
Andere4610 %
Terugkeer naar eigen woning204,35 %
Rusthuis of VRT112,39 %
Appartement onder toezicht61,3 %

De categorie “Overige” heeft betrekking op de volgende doorverwijzingen: naar een appartement onder toezicht, naar een verblijf voor druggebruikers, naar opname voor observatie, naar een Dienst Toezicht, een transit buiten Vreemdelingenzaken, naar een Housing First voorziening los van Samusocial…

 • De meest voorkomende doorverwijzingen door onze teams zijn :

  • Opvangtehuisen (21,3%)
  • Privéwoningen (18,48%)
  • Een Fedasil centrum (voor mensen die een asielaanvraag indienen) (10,65%)
  • Vrijwillige terugkeer naar het land van oorsprong (8,7%)
  • Onderdak bij familie of vrienden (7,61%)
  • Medische ziekenhuisopname (7,17%)

Als deze cijfers een realiteit van ons dagelijks werk illustreren, dan is het wel de moeilijkheid om voor twee grote groepen een uitweg uit de urgentie te vinden:

 • voor mensen die zich in België hebben gevestigd maar onregelmatig op het grondgebied verblijven, bestaat er geen wettelijke oplossing om van de straat weg te geraken: mensen zonder papieren, migranten in transit, Europese gezinnen zonder verblijfadres die in België wensen te blijven. Vandaag is heel dit publiek rechteloos. Het enige waarop zij kunnen rekenen is dringende medische hulp. De enige uitweg die zij krijgen, is onderduiken in de illegaliteit en dus een precair bestaan: communautaire netwerken, kraakwoningen, zwerven van stad naar stad…
 • mensen met een combinatie van medische, geestelijke en sociale problemen tegelijk komen niet in aanmerking voor doorstroming naar andere opvang- of herhuisvestingsprogramma’s, waar beperkende toegangscriteria gelden. Voorbeelden van profielen die geblokkeerd zitten in onze noodopvang bij gebrek aan perspectieven om uit te stappen: vrouwen met een verslaving of met geestelijke problemen die op straat leven met kleine kinderen; personen met psychiatrische aandoeningen die weigeren opgenomen te worden in een ziekenhuis; zieken (suikerziekte, handicap, …) die geen opname in het ziekenhuis of concrete revalidatie behoeven; oudere mensen die iedere verzorging afwijzen; gezinnen met meer dan 6 kinderen…

Mijnheer Peters werd doorverwezen naar een rusthuis na 19 maanden verblijf bij Samusocial

Wij ontmoeten Dhr. Peters in een rusthuis in Ganshoren waar hij woont sinds juli 2019. Hij is 70 jaar oud. Niemand kan vermoeden dat hij 19 maanden lang heeft doorgebracht in onze noodopvangcentra en dat hij uit die situatie is weggeraakt met zorgvuldig opgevolgde sociale begeleiding. Relaas van een hachelijke periode in zijn leven, die vandaag gelukkig achter de rug is. Lees meer