Opdracht “Daklozen”

Sociale begeleiding

In 2019

 • 4.331 individuele gesprekken dit is 49% van het opgevangen publiek in 2019
 • 1.722 inschakelingsprojecten geopend
 • 460 doorverwijzingen naar oplossie dakloosheid
 • 866 doorverwezen personen

De ondersteuning en de sociale begeleiding hebben tot doel om de diagnose die tijdens het eerste contact werd gesteld te bevestigen en de noden van de persoon te identificeren. De persoon bijstaan in de stappen die nodig zijn om zijn situatie te verbeteren, waaronder hun rechten terug laten gelden (integratie-inkomen, verschillende vergoedingen, mutualiteit,…), maar ook straatvertrekoplossingen te ontwikkelen.

Opdrachten

 1. De nodige uitleg geven voor het decoderen van administratieve procedures

 2. De persoon ondersteunen en begeleiden om zijn rechten terug te laten gelden (leefloon, werkloosheidsuitkering, sociale uitkeringen, …). Indien nodig, Dringende Medische Hulp (DMH) inroepen voor zieke mensen zonder zorgvezekering

 3. Toegang verzekeren tot eventuele dringende materiële hulp (voedselpakketten, maaltijdticketten bij sociale restaurants, voorschotten op de uitkeringen van de komende maanden...)

 4. De persoon doorverwijzen naar een aangepaste oplossing voor opvang

1.722 inschakelingsprojecten gestart in 2019

Lopende projecten (54.99%)Geslaagde projecten (26.71%)Mislukte projecten (18.29%)Lopende projecten (947)Geslaagde projecten (460)Mislukte projecten (315)
Lopende projecten94754,99 %
Geslaagde projecten46026,71 %
Mislukte projecten31518,29 %

In 2019 werden 1.722 inschakelingsprojecten opgestart. Hiervan konden er 460 succesvol worden afgesloten met een doorverwijzing naar oplossingen voor de noodsituatie of de dakloosheid.
315 doorverwijzingen zijn niet gelukt: 310 omwille van de administratieve situatie, 3 wegens psychiatrische redenen, en 2 hebben de doorverwijzing geweigerd.
Er lopen 947 doorverwijzingsprojecten.

Verdeling van de doorverwijzingen

Opvangtehuis (21.3%)Privéwoning (18.48%)Fedasil (10.65%)Andere (10%)Vrijwillige terugkeer land van oorsprong (8.7%)Medisch ziekenhuisopname (8.04%)Opvang door familie/vrienden (7.61%)Vrijwillige psy opname (7.17%)Terugkeer naar eigen woning (4.35%)Rusthuis of RVT (2.39%)Opvangtehuis (21,3 %)Privéwoning (18,48 %)Fedasil (10,65 %)Andere (10 %)Vrijwillige terugkeer land van oorsprong (8,7 %)Medisch ziekenhuisopname (8,04 %)Opvang door familie/vrienden (7,61 %)Vrijwillige psy opname (7,17 %)Terugkeer naar eigen woning (4,35 %)Rusthuis of RVT (2,39 %)
Opvangtehuis21,3 %
Privéwoning18,48 %
Fedasil10,65 %
Andere10 %
Vrijwillige terugkeer land van oorsprong8,7 %
Medisch ziekenhuisopname8,04 %
Opvang door familie/vrienden7,61 %
Vrijwillige psy opname7,17 %
Terugkeer naar eigen woning4,35 %
Rusthuis of RVT2,39 %
Appartement onder toezicht1,3 %

De categorie “Overige” heeft betrekking op de volgende doorverwijzingen: naar een appartement onder toezicht, naar een verblijf voor druggebruikers, naar opname voor observatie, naar een dienst Toezicht, een transit buiten Vreemdelingenzaken, naar een  Housing First voorziening los van Samusocial …

 • De meest voorkomende doorverwijzingen door onze teams zijn:

   

  • Opvangtehuizen (21,3%)
  • Privéwoningen (18,48%)
  • Een Fedasil-centrum (voor mensen die een asielaanvraag indienden) (10,65%)
  • Vrijwillige terugkeer naar het land van oorsprong (8,7%)
  • Medische ziekenhuisopname (8,04%)
  • Onderdak bij familie of vrienden (7,61%)
  • Vrijwillige opname psychiatrisch ziekenhuis (7,17%)
 • De duurzaamheid van de doorwijzingen opgezet door onze teams

  Van de 866 mensen die door onze teams in 2019 zijn doorverwezen naar een oplossing weg van de straat hadden er op 1 juni 2020 slechts 40 opnieuw een beroep gedaan op Samusocial voor onderdak, dat is 4,6% van alle doorverwezen personen. Dit cijfer toont de duurzaamheid van de doorverwijzingen waarvoor onze begeleidingsdiensten hebben gezorgd.

 • De moeilijkheid om oplossingen te vinden voor illegalen en daklozen met een combinatie van problemen

  Het is bijzonder moeilijk om wettelijke oplossingen te vinden die personen met een onregelmatig verblijf in België weghelpen van de straat: mensen zonder papieren, migranten in transit, Europese gezinnen zonder verblijfadres die in België wensen te blijven. Vandaag is heel dit publiek rechteloos. Het enige waarop zij kunnen rekenen is dringende medische hulp.

  Het is ook moeilijk om mensen met meerdere aandoeningen en problemen tegelijk te laten doorstromen vanuit de noodhulp naar herintegratie in de maatschappij omdat zij niet beantwoorden aan de toegangscriteria van vele opvangtehuizen.

  Voorbeelden van moeilijk of zelfs niet door te verwijzen mensen in de context van de criteria die gelden in de tweedelijnsstructuren: illegale vrouwen met kinderen die slachtoffer zijn van partnergeweld; verslaafde vrouwen met jonge kinderen; mensen met psychiatrische problemen die elke opname weigeren; zieke illegalen (suikerziekte, handicap, …) die geen opname in het ziekenhuis of concrete revalidatie behoeven; bejaarden die verzorging afwijzen; gezinnen met meer dan 6 kinderen…

 • Bitume : een netwerk van verenigingen voor meer overleg bij de begeleiding

  Sommige mensen hebben één of meerdere complexe en/of chronische problemen, wat de begeleiding bemoeilijkt omdat zij niet of niet langer voldoen aan de opvangcriteria van de meeste diensten.

  Voor dit soort situaties moet voorzien worden in een opvolging van de opgevangen persoon in overleg met andere diensten. In deze bepaalde gevallen is dit overleg zelfs geformaliseerd, zoals bijvoorbeeld in het project Bitume. Dit is een netwerk van Brusselse verenigingen die opvang verzorgen op psychologisch, geneeskundig en sociaal vlak dat er is gekomen op initiatief van Samusocial en de vzw’s Source en Transit. Ondertussen is de samenwerking verbreed met nieuwe partners: Porte Ouverte, Spullenhulp, UVS St Pieter en het opvangtehuis Georges Motte. Het doel is om in overleg begeleidingstrajecten uit te tekenen voor daklozen. Een interventieformat dat zijn nut bewezen heeft en dat moet worden uitgebouwd.

   

   

   

Charlotte, eindelijk thuis!

Na vijf jaar zonder woning ontvangt Charlotte ons vandaag in haar appartement, waar ze kon intrekken met de steun van het begeleidingsteam van het centrum in het Vestje.  Van de straten van Kinshasa naar een privéwoning in Brussel. Parcours van een doorzetter.  Lees meer