Opdracht “Daklozen”

De telefoonpermanentie

In 2019

 • 68.661 oproepen behandeld door onze telefoonpermanentie waarvan 52.560 oproepen een vraag om opvang betroffen
 • 1.872 interventies door de mobiele hulpteams na een melding over een persoon in nood bij onze telefoonpermanentie.

Opdrachten

 • De telefoonpermanentie is het hele jaar door bereikbaar, 24u/24u, 7d/7d.

  Samusocial verzekert een telefoonpermanentie via het centrale nummer (02/551.12.20) en het groene nummer (0800/99.340), die het hele jaar door bereikbaar zijn, zowel ’s nachts als overdag.

 • De telefoonpermanentie is het zenuwcentrum van het netwerk aan voorzieningen en vervult verschillende functies:

  • registratie van de vragen om onderdak (via het groene nummer) en de uitgaande doorverwijzingen van andere diensten (OCMW, ziekenhuisstructuren, politie, verenigingen…);
  • een eerste luisterend oor bieden om de meest geschikte interventiemethode te bepalen in functie van de toestand van de persoon in nood (noodopvang, informatie, mobiel team, doorverwijzing naar een andere dienst…);
  • registratie van de meldingen en de vragen om interventie van de mobiele teams en verzamelen van de nodige informatie om de situatie van de persoon adequaat aan te kunnen pakken;
  • verzekeren van de coördinatie tussen de centra.
 • Wie belt Samusocial?

  • personen die hulp nodig hebben (onderdak, informatie, interventie van de mobiele teams…);
  • de sociale diensten, de politie, de brandweer, de spoeddiensten van ziekenhuizen en andere sociale en sanitaire actoren;
  • particulieren die een persoon in nood willen melden.

Verdeling van de 68.661 oproepen in 2019

Aanvragen top opvang (76.55%)Andere (23.45%)Aanvragen top opvang (52.560)Andere (16.101)
Aanvragen top opvang52.56076,55 %
Andere16.10123,45 %

Verdeling van de oproepen in 2019 (buiten aanvraagen tot opvang)

Dakloze sector (20.96%)Gebruikers (17.64%)Openbare diensten (17.35%)Medische diensten (16%)Particulieren (15.35%)Anders (12.7%)Dakloze sector (3.375)Gebruikers (2.840)Openbare diensten (2.794)Medische diensten (2.576)Particulieren (2.471)Anders (2.045)
Dakloze sector3.37520,96 %
Gebruikers2.84017,64 %
Openbare diensten2.79417,35 %
Medische diensten2.57616 %
Particulieren2.47115,35 %
Anders2.04512,7 %
 • Het aantal binnenkomende oproepen lag aanzienlijk lager dan vorig jaar (208.521 in 2018 en 68.661 in 2019). Dit is een positieve trend die verband houdt met de reorganisatie van het toewijzingssysteem voor de plaatsen. De meeste personen die tijdens de winterperiode 2018-2019 werden opgevangen (hetzij 700 à 800 personen tussen 15 november en 30 juni) waren automatisch ingeschreven na hun eerste nacht en moesten bijgevolg niet opnieuw contact opnemen met de telefoonpermanentie om een plaats te reserveren.
 • Meldingen over personen in nood vertegenwoordigen een beperkt deel van de oproepen naar onze diensten, maar gaan bijna altijd om meldingen van gewone burgers.
 • De meerderheid van de oproepen gaan over een verzoek tot accommodatie, en in mindere mate een verzoek tot een interventie van de mobiele teams.
 • Oproepen van openbare diensten, medische diensten en de daklozensector betreffen voornamelijk de follow-up van de ondersteunde personen en aanvragen tot opvang.