Opdracht “Daklozen”

Medische begeleiding

In 2019 werden voor 2.077 opgevangen personen 116.955 medische en verpleegkundige prestaties uitgevoerd, meer bepaald:

  • 43.830 prestaties in onze opvangcentra Dit is een gemiddelde van 120 prestaties per dag
  • 73.125 prestaties in ons medisch centrum MediHalte Dit is een gemiddelde van 200 prestaties per dag

De mensen die worden opgevangen in de centra van Samusocial kunnen elke avond gebruikmaken van de verpleegkundige raadplegingen.

De medische en verpleegkundige dagpermanentie van de permanente opvangcentra vult de ‘s avonds in de verschillende centra opgestarte behandeling aan. Zij maakt het daarenboven mogelijk om de medische begeleiding te organiseren (afspraken maken en doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten, zoeken naar revalidatiecentra, enz.)

 

Samusocial beheert ook MediHalte, ons medisch centrum dat zich specifiek richt op daklozen die omwille van hun gezondheidstoestand een herstelperiode en/of specifieke medische zorgen nodig hebben.

Vastgestelde aandoeningen in de noodopvangcentra en het Familiecentrum (buiten Medihalte)

Cardiovasculair (19.95%)Neuropsychiatrisch (15.05%)Hormonaal-metabolisch (14.17%)Luchtwegens (8.22%)Spijsvertering (6.42%)Dermatologisch (6.17%)Traumatologisch (5.29%)KNO (4.24%)Orthopedisch (4.08%)Infecties (3.7%)Reumatologisch (3.45%)Andere (9.26%)Cardiovasculair (4.944)Neuropsychiatrisch (3.730)Hormonaal-metabolisch (3.511)Luchtwegens (2.038)Spijsvertering (1.592)Dermatologisch (1.530)Traumatologisch (1.311)KNO (1.052)Orthopedisch (1.011)Infecties (916)Reumatologisch (856)Andere (2.295)
Cardiovasculair4.94419,95 %
Neuropsychiatrisch3.73015,05 %
Hormonaal-metabolisch3.51114,17 %
Luchtwegens2.0388,22 %
Spijsvertering1.5926,42 %
Dermatologisch1.5306,17 %
Traumatologisch1.3115,29 %
KNO1.0524,24 %
Orthopedisch1.0114,08 %
Infecties9163,7 %
Reumatologisch8563,45 %
Neurologisch6572,65 %
Obstetrisch6172,49 %
Urogenitaal6012,42 %
Oftalmologisch2651,07 %
Kanker830,33 %
Terugval van het algemeen welzijn720,29 %

Proportioneel gezien lopen de in 2019 vastgestelde aandoeningen gelijk met deze voor het jaar 2018, met de cardiovasculaire aandoeningen op kop. We zien weliswaar een significante toename van de neuropsychiatrische aandoeningen, die van 4% in 2018 stijgen tot 15% in 2019.

 

43.830 verpleegkundige en medische prestaties in de noodopvangcentra en het Familiecentrum (buiten Medihalte)

Gesprekken (30.87%)Toediening medicatie (28.19%)Opname parameters (13.12%)Sociale/medische stappen (9.29%)Verpleegkundige evaluatie (7.29%)Andere (6.15%)Wondverzorging (2.73%)Opvoeding Patiënt (2.36%)Gesprekken (13.530)Toediening medicatie (12.357)Opname parameters (5.752)Sociale/medische stappen (4.070)Verpleegkundige evaluatie (3.195)Andere (2.695)Wondverzorging (1.197)Opvoeding Patiënt (1.034)
Gesprekken13.53030,87 %
Toediening medicatie12.35728,19 %
Opname parameters5.75213,12 %
Sociale/medische stappen4.0709,29 %
Verpleegkundige evaluatie3.1957,29 %
Andere2.6956,15 %
Wondverzorging1.1972,73 %
Opvoeding Patiënt1.0342,36 %

De meeste prestaties uitgevoerd door onze dokters, vergleeg- en zorgkundigen betreffen gesprekken (31% ; 13.530 prestaties) en de toediening van geneesmiddelen (behandeling met medicijnen, aerosol, injecties, oog- en oordruppels …), die goed zijn voor 28% van de prestaties (12.357).

13% van de prestaties betreffen de opname van parameters (bloeddruk, polsslag, …), 9% diverse medische stappen (contacten met ziekenhuizen en artsen, toegang tot dringende medische hulp, mutualiteit, …)

De categorie “Overige” heeft betrekking op de volgende prestaties: de doorverwijzing naar de spoeddiensten van het ziekenhuis, de hygiënezorg en complementaire hygiënezorg, het stimuleren van de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), de linnendienst, begeleidingen of medische evaluaties…

Vastgestelde aandoeningen in de MediHalte

Dermatologisch (23.69%)Cardiovasculair (14.29%)Infecties (10.14%)Orthopedisch (9.63%)Luchtwegens (7.72%)Spijsvertering (6.8%)Neuropsy (5.13%)Traumatisch (5.07%)Hormonaal-metabolisch (4.84%)Kanker (4.61%)Andere (8.07%)Dermatologisch (411)Cardiovasculair (248)Infecties (176)Orthopedisch (167)Luchtwegens (134)Spijsvertering (118)Neuropsy (89)Traumatisch (88)Hormonaal-metabolisch (84)Kanker (80)Andere (140)
Dermatologisch41123,69 %
Cardiovasculair24814,29 %
Infecties17610,14 %
Orthopedisch1679,63 %
Luchtwegens1347,72 %
Spijsvertering1186,8 %
Neuropsy895,13 %
Traumatisch885,07 %
Hormonaal-metabolisch844,84 %
Kanker804,61 %
Urogenitaal452,59 %
Neurologisch442,54 %
KNO382,19 %
Oftalmologisch90,52 %
Reumatologisch30,17 %
Obstetrisch10,06 %

De dermatologische aandoeningen vertegenwoordigen het merendeel van de in Medihalte vastgestelde aandoeningen (18%). Daarna volgen infectieuze en orthopedische problemen.

Uitgevoerde verpleegkundige en medische prestaties in MediHalte

Toediening medicatie (52.65%)Gesprekken (22.14%)Opname parameters (7.98%)Andere (6.63%)Stimuleren tot ADL* (2.98%)Linnendienst (2.7%)Wondverzorging (2.54%)Sociale/medische stappen (2.38%)Toediening medicatie (38.499)Gesprekken (16.188)Opname parameters (5.838)Andere (4.847)Stimuleren tot ADL* (2.182)Linnendienst (1.971)Wondverzorging (1.858)Sociale/medische stappen (1.742)
Toediening medicatie38.49952,65 %
Gesprekken16.18822,14 %
Opname parameters5.8387,98 %
Andere4.8476,63 %
Stimuleren tot ADL*2.1822,98 %
Linnendienst1.9712,7 %
Wondverzorging1.8582,54 %
Sociale/medische stappen1.7422,38 %

De categorie “Overige” heeft betrekking op de volgende prestaties: de medische evaluatie, de opvoeding van de patiënten, de hygiënezorg, de verpleegkundige evaluaties, de complementaire hygiënezorg, de begeleiding bij de stappen, de doorverwijzingen naar de spoeddiensten van het ziekenhuis, de voorschriften…

*ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

We stellen vast dat de toediening van geneesmiddelen 53% van de prestaties betreft in de Medihalte, ten opzichte van 28% van de prestaties in de andere opvangcentra (noodopvangcentra, Familiecentrum). Dit brengt ons bij één van de basisdoelstellingen van de Medihalte: een omkadering bieden die het mogelijk maakt om de behandelingen en de verzorging tot het einde te kunnen volhouden.

Dr.Santantonio, verwijzend arts

Ik werk al vijf jaar als arts voor Samusocial. In het begin hield ik spreekuur voor de personen die opgevangen waren in ons gemedicaliseerd centrum en in onze noodopvangcentra. Later spitste mijn taak zich geleidelijk meer toe op de medische coördinatie. Daarbij is het de bedoeling om toezicht te houden op onze verzorgende teams, onze manier van werken te verbeteren zodat we op gepastere wijze kunnen voldoen aan de behoeften van ons publiek en de bevoegde instellingen aan te spreken wanneer dat nodig is. Waarom ik dit graag doe? Omdat ik een stem kan geven aan de mensen die al te gemakkelijk vergeten worden, om er zo voor te zorgen dat zij een kwaliteitsvolle verzorging krijgen en in menswaardige omstandigheden kunnen leven. Gezondheid is geen luxe, maar een recht!