Opvang - Opvang van Families

Het Gezinnencentrum van Evere

Een specifiek centrum voor de opvang van gezinnen dat werkt aan de zelfstandigheid van de opgevangen personen en de doorstroming naar verblijfsoplossingen op langere termijn.

Cijfers 2019

In 2019 ontplooide het opvangcentrum van Evere een capaciteit van 200 tot 320 plaatsen in functie van het seizoen en de behoefte.

 • 541 opgevangen en begeleide gezinnen hetzij 1.887 personen waaronder 1.083 kinderen
 • 113 doorverwezen gezinnen naar andere opvangoplossingen

Vaststellingen betreffende het opgevangen publiek

In 2019 ving het noodopvangcentrum voor gezinnen van Evere in totaal 541 families op, bestaande uit 1.887 personen (804 volwassenen/ouders en 1.083 kinderen of jongvolwassenen).

Administratieve situatie van de opgevangen personen*

id./Paspoort EU (24.26%)Niet vermeld-Wenst niet te antwoorden (24.49%)id./Paspoort van buiten de EU (21.54%)Belgische verblijfsvergunning (12.81%)id./Paspoort België (9.07%)Europese verblijfsvergunning (4.65%)Bijlage (n°...) (3.17%)id./Paspoort EU (24,26 %)Niet vermeld-Wenst niet te antwoorden (24,49 %)id./Paspoort van buiten de EU (21,54 %)Belgische verblijfsvergunning (12,81 %)id./Paspoort België (9,07 %)Europese verblijfsvergunning (4,65 %)Bijlage (n°...) (3,17 %)
id./Paspoort EU24,26 %
Niet vermeld-Wenst niet te antwoorden24,49 %
id./Paspoort van buiten de EU21,54 %
Belgische verblijfsvergunning12,81 %
id./Paspoort België9,07 %
Europese verblijfsvergunning4,65 %
Bijlage (n°...)3,17 %

* De gegevens in deze grafiek hebben alleen betrekking op meerderjarige personen

Van de 1.887 opgevangen personen in het Gezinnencentrum gedurende 2019,

 • 21,88% van de mensen die in 2019 zijn opgevangen is in regel met hun documenten; ze zijn Belg of hebben een geldige verblijfsvergunning.
 • 28,91% bezit Europese papieren (identiteitskaart, paspoort, verblijfsvergunning), maar velen onder hen verblijven onregelmatig op het grondgebied (toeristenstatuut verstreken na 3 maanden omdat ze geen adres kunnen opgeven bij de gemeente).
 • 21,54% bezit een niet-Europees paspoort. De meeste van deze mensen zijn eveneens onregelmatig op het grondgebied.
 • 24,49% van de groep weigerde hun verblijfsstatuut op het grondgebied mee te delen. We gaan ervan uit dat de meesten onder hen geen geldige verblijfsdocumenten hebben.
 • Mensen die houder zijn van een Bijlage zitten in de procedure of beëindigen deze bij de Dienst Vreemdelingenzaken; sommigen onder hen met een regelmatig verblijf, anderen niet.

Hieruit kan worden afgeleid dat ruim 70% van de gezinnen die zijn opgevangen in het centrum van Evere onregelmatig op het Belgisch grondgebied verblijft.

Nationaliteit van de opgevangen personen

Buiten EU (44.73%)EU/buiten Belg (30.84%)Belg (14.2%)Wenst niet te antwoorden (9.91%)Staatloos (0.32%)Buiten EU (844)EU/buiten Belg (582)Belg (268)Wenst niet te antwoorden (187)Staatloos (6)
Buiten EU84444,73 %
EU/buiten Belg58230,84 %
Belg26814,2 %
Wenst niet te antwoorden1879,91 %
Staatloos60,32 %

Van de gezinnen die in het centrum van Evere zijn opgevangen in 2019 is:

 • 14% Belg;
 • 30,8% Europeaan (niet-Belg);
 • 44,73% niet-Europeaan.

De betrokken EU-nationaliteiten

Roemenie (41.76%)Belg (31.53%)Slowakije (11.53%)Frankrijk (3.06%)Andere (12.12%)Roemenie (355)Belg (268)Slowakije (98)Frankrijk (26)Andere (103)
Roemenie35541,76 %
Belg26831,53 %
Slowakije9811,53 %
Frankrijk263,06 %
Bulgarije 232,71 %
Italië212,47 %
Spanje212,47 %
Portugal161,88 %
Oostenrijk40,47 %
Polen40,47 %
Duitsland20,24 %
Nederland20,24 %
Hongarije20,24 %
Zweden20,24 %
Kroatië20,24 %
Slovenië10,12 %
Ierland10,12 %
Griekenland10,12 %
Onbepaalde EU-land10,12 %

Van de Europese burgers die in het centrum van Evere zijn opgevangen in 2019 is:

 • 31,5% Belg;
 • meer dan 57% afkomstig uit Oost-Europa: Roemenië (41,7%), Slovakije (11,5%), Bulgarije (2,7%)…

Bronnen van inkomsten*

Geen enkel inkomstenbron (45.24%)Niet vermeld (32.31%)Leefloon (9.3%)Andere (4.65%)Werk (3.63%)Kinderbijslag (2.83%)Werkloosheid (2.04%)Geen enkel inkomstenbron (45,24 %)Niet vermeld (32,31 %)Leefloon (9,3 %)Andere (4,65 %)Werk (3,63 %)Kinderbijslag (2,83 %)Werkloosheid (2,04 %)
Geen enkel inkomstenbron45,24 %
Niet vermeld32,31 %
Leefloon9,3 %
Andere4,65 %
Werk3,63 %
Kinderbijslag2,83 %
Werkloosheid2,04 %

*De gegevens in deze grafiek hebben alleen betrekking op meerderjarige personen

De personen in gezinsverband zonder enige bron van inkomsten bij aankomst in het centrum hebben een aandeel van meer dan 45% van het opgevangen publiek. Het werk van de begeleiding is daarom zeer belangrijk voor de terugwinning van de rechten.

De categorie “Overige” heeft betrekking op de volgende bronnen van inkomsten: een ziekenfonds, zwartwerk, bedelen, een inkomen of pensioen in verband met een handicap…

Uitgaande doorverwijzingen

Privéwoning (24.78%)Opvangtehuis (18.58%)Fedasil (17.7%)Andere (11.5%)Vrijwillige terugkeer naar het land (10.62%)Opvang door vrienden/familie (9.73%)Terug naar eigen woning (4.42%)Transit buiten Dienst Vreemdelingenzaken (1.77%)Privéwoning (28)Opvangtehuis (21)Fedasil (20)Andere (13)Vrijwillige terugkeer naar het land (12)Opvang door vrienden/familie (11)Terug naar eigen woning (5)Transit buiten Dienst Vreemdelingenzaken (2)
Privéwoning2824,78 %
Opvangtehuis2118,58 %
Fedasil2017,7 %
Andere1311,5 %
Vrijwillige terugkeer naar het land1210,62 %
Opvang door vrienden/familie119,73 %
Terug naar eigen woning54,42 %
Transit buiten Dienst Vreemdelingenzaken21,77 %
Opname voor observatie10,88 %

Van de 541 gezinnen die in 2019 in het centrum zijn opgevangen, konden 113 doorverwezen worden, waarvan 28 rechtstreeks naar een privéwoning en 21 naar een opvangtehuis.

Perspectieven

 1. Voortzetting van het project

  Het is belangrijk dat de noodopvang van gezinnen blijft bestaan, zowel voor het verblijf als voor de begeleiding.

 2. Beveiliging van de financiering van de "Kinderopvangcel"

  (momenteel gefinancieerd dankzij Viva For Life).