Opvang - De Noodopvang

Het noodopvangcentrum Poincaré

De opvang in Poincaré in 2019

 • 2.893 opgevangen personen
 • 51.617 aangeboden overnachtingen
 • 154 gemiddeld overnachtingen per dag

In 2019 werkte het noodopvangcentrum Poincaré met een tweevoudige opvangcapaciteit in functie van het seizoen:

 • Een wintercapaciteit van 210 plaatsen (tijdens het winterplan 2018-2019, van 1 januari tot 30 april en tijdens het winterplan 2019-2020 van 15 november tot 31 december.).
 • Een structurele capaciteit (buiten de winter) van 110 plaatsen (van 30 april tot 15 november).

Vastellingen betreffende het opgevangen publiek

2.893 opgevangen personen in 2019 in het noodopvangcentrum Poincaré

Mannen (82.16%)Vrouwen (17.7%)NBMV (0.14%)Mannen (2.377)Vrouwen (512)NBMV (4)
Mannen2.37782,16 %
Vrouwen51217,7 %
NBMV40,14 %

Verdeling van de 51.617 aangeboden overnachtingen volgens samenstelling

Mannen (70.08%)Vrouwen (29.91%)NBMV (0.01%)Mannen (36.173)Vrouwen (15.440)NBMV (4)
Mannen36.17370,08 %
Vrouwen15.44029,91 %
NBMV40,01 %

De alleenstaande mannen zijn hier in de meerderheid als het gaat om het aantal opgevangen personen (82%) en benutten het merendeel van de aangeboden overnachtingen (70%).

 

Leeftijd opgevangen personen

81 : 89-0,07%0,14% 71 : 80-1,11%0,31% 61 : 70-4,15%1,80% 51 : 60-9,13%4,15% 41 : 50-15,04%4,36% 31 : 40-22,33%3,39% 21 : 30-26,34%2,97% 11 : 20-4,22%0,52% 1 : 10-0,0%0,0% : 00,0%0,0%
81 : 8900,14
71 : 80-10,31
61 : 70-41,80
51 : 60-94,15
41 : 50-154,36
31 : 40-223,39
21 : 30-262,97
11 : 20-40,52
1 : 1000,0
: 000,0
Mannen
Vrouwen
 • 0,14% hetzij 405 personen zijn minder dan 18 jaar oud en dus minderjarig
 • 29,31% zijn tussen 21 en 30 jaar oud
 • 45,11% zijn tussen 31 en 50 jaar oud
 • 13,27%  zijn tussen 51 en 60 jaar oud
 • 7,57% zijn meer dan 61 jaar oud

Nationaliteit van de opgevangen personen

Buiten EU (62.7%)Belg (17.42%)UE buiten België (14.17%)Niet vermeld (5.01%)Staatloos (0.69%)Buiten EU (1.814)Belg (504)UE buiten België (410)Niet vermeld (145)Staatloos (20)
Buiten EU1.81462,7 %
Belg50417,42 %
UE buiten België 41014,17 %
Niet vermeld1455,01 %
Staatloos200,69 %

De grote meerderheid van de mensen die in 2019 zijn opgevangen in het noodopvangcentrum Poincaré zijn afkomstig uit niet-Europese landen. Daarna volgen mensen met de Belgische nationaliteit en ingezetenen van EU-lidstaten.

Administratieve situatie van de opgevangen personen*

id./Paspoort van buiten de EU (31.13%)Niet vermeld (28.88%)id./Paspoort België (17.12%)id./Paspoort EU (10.65%)Belgische verblijfsvergunning (8.2%)Andere (4.01%)id./Paspoort van buiten de EU (31,13 %)Niet vermeld (28,88 %)id./Paspoort België (17,12 %)id./Paspoort EU (10,65 %)Belgische verblijfsvergunning (8,2 %)Andere (4.01%)
id./Paspoort van buiten de EU31,13 %
Niet vermeld28,88 %
id./Paspoort België17,12 %
id./Paspoort EU10,65 %
Belgische verblijfsvergunning8,2 %
Europese verblifsvergunning2,97 %
Bijlage (n°..)0,93 %
Staatloos 0,1 %

*De gegevens in deze grafiek hebben alleen betrekking op meerderjarige personen

 • 25,32% van de mensen die in 2019 zijn opgevangen in de gezinscentra is in regel met hun documenten; ze zijn Belg of hebben een geldige verblijfsvergunning.
 • 13,62% bezit Europese papieren (identiteitskaart, paspoort, verblijfsvergunning), maar velen onder hen verblijven onregelmatig op het grondgebied (toeristenstatuut verstreken na 3 maanden omdat ze geen adres kunnen opgeven bij de gemeente).
 • 31,13% bezit een niet-Europees paspoort. De meeste van deze mensen zijn eveneens onregelmatig op het grondgebied.
 • 28,88% van de groep weigerde hun verblijfsstatuut op het grondgebied mee te delen. We gaan ervan uit dat de meesten onder hen geen geldige verblijfsdocumenten hebben.
 • Mensen die houder zijn van een Bijlage zitten in de procedure of beëindigen deze bij de Dienst Vreemdelingenzaken; sommigen onder hen met een regelmatig verblijf, anderen niet.


Hieruit mag worden afgeleid dat 65 tot 75% van de opgevangen personen in het noodopvangcentra Poincaré onregelmatig op het Belgisch grondgebied verblijft.

Vaststellingen

 • In 2019 was het Poincarécentrum enkel actief tijdens de winterperiode. De rest van het jaar zag het centrum zich immers genoodzaakt de deuren te sluiten om het gebouw te ontsmetten na de massale wantsenplaag die het centrum teisterde ondanks het feit dat onmiddellijk alle interne behandelingsprotocollen zijn opgestart en dat ook externe gespecialiseerde firma’s zijn ingeschakeld. Eenmaal leeg werd het Poincarécentrum volledig ontsmet en is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ingrijpende renovatiewerken uit te voeren om herbesmetting te voorkomen.
 • De opvangkwaliteit tijdens de winteropvang 2019-2020 is aanzienlijk verbeterd met een capaciteit van 210 plaatsen tegenover 420 tijdens de winterperiode 2018-2019.
 • In 2019 deden zich talloze problemen voor in verband met de hygiëne. Deze problemen kunnen onder meer worden toegeschreven aan het ontbreken van bergkastjes (probleem opgelost in 2020) en de beperkte verluchtingsmogelijkheden die het gebouw biedt (hiervoor staan de werken gepland).

Perspectieven

 • Verder gaan met de verbetering van de kwaliteit van de opvang

  • In 2020 installatie van bergkastjes voor de bewoners, hygiënemaatregelen en schoonmaak opgevoerd.
  • Sluiting van de site voor de duur van de werken (1 jaar) – op voorwaarde dat de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd: vervanging van ramen en deuren en van het ventilatiesysteem, installatie van nieuw sanitair, nieuwe liften, brandcentrale, herinrichting van kamers en sanitair…).