Opvang - De Noodopvang

Het noodopvancentrum van het Vestje

De opvang in het centrum van het Vestje in 2019

 • 1.425 opgevangen personen
 • 344 opgevangen kinderen
 • 37.495 aangeboden overnachtingen
 • 103 gemiddeld overnachtingen per dag

Het centrum in het Vestje verzorgt 24u/24 opvang voor de zwaksten op straat die ook overdag opgevangen moet blijven omdat ze te kwetsbaar zijn: gezinnen die wachten op doorstroming naar één van onze gezinscentra, fel verzwakte vrouwen en mannen die niet kunnen worden doorverwezen naar onze MediHalte, mensen die constante beveiliging nodig hebben als gevolg van een trauma (gezins- of partnergeweld, mensenhandel…).

Vastellingen betreffende het opgevangen publiek

1.425 opgevangen personen in 2019

Leden van een gezin (40.98%)Mannen (30.88%)Vrouwen (28.14%)Leden van een gezin (584)Mannen (440)Vrouwen (401)
Leden van een gezin58440,98 %
Mannen44030,88 %
Vrouwen40128,14 %

Verdeling van de 37.495 aangeboden overnachtingen volgens samenstelling

Vrouwen (53.66%)Leden van een gezin (26.48%)Mannen (19.86%)Vrouwen (20.119)Leden van een gezin (9.928)Mannen (7.448)
Vrouwen20.11953,66 %
Leden van een gezin9.92826,48 %
Mannen7.44819,86 %

De grootste groep bewoners van het noodopvangcentrum in het Vestje zijn mensen in gezinsverband. De meeste aangeboden overnachtingen worden echter benut door vrouwen (53%).

Leeftijd opgevangen personen: 1.081 volwassenen en 344 minderjarigen

81 : 90 -0,21%0,28% 71 : 80-1,12%0,84% 61 : 70-2,60%2,95% 51 : 60-5,68%5,96% 41 : 50-7,23%8,35% 31 : 40-9,82%10,81% 21 : 30-8,49%9,61% 11 : 20-4,42%4,77% 1 : 10-8,35%8,35% : 0 -0,07%0,07%
81 : 90 00,28
71 : 80-10,84
61 : 70-22,95
51 : 60-55,96
41 : 50-78,35
31 : 40-910,81
21 : 30-89,61
11 : 20-44,77
1 : 10-88,35
: 0 00,07
Mannen
Vrouwen
 • 16,84% van de opgevangen personen is jonger dan 10 jaar
 • 24,14% (344 personen) zijn jonger dan 18 jaaar en dus minderjaarig
 • 18,11% zijn tussen 21 en 30 jaar oud
 • 36,21% zijn tussen 31 en 50 jaar oud
 • 11,65%  zijn tussen 51 en 60 jaar oud
 • 8% zijn ouder dan 61 jaar

Nationaliteit van de opgevangen personen

Buiten EU (53.89%)Belg (19.58%)EU buiten België (18.81%)Niet vermeld (6.88%)Staatloos (0.84%)Buiten EU (768)Belg (279)EU buiten België (268)Niet vermeld (98)Staatloos (12)
Buiten EU76853,89 %
Belg27919,58 %
EU buiten België26818,81 %
Niet vermeld986,88 %
Staatloos120,84 %

Van de gezinnen opgevangen in het noodopvangcentrum Vestje in 2019 is:

 • 19,58% Belg;
 • 18,81 Europeaan (niet-Belg);
 • 53,89 niet-Europeaan.

Administratieve situatie van de opgevangen personen*

id./Paspoort van buiten de EU (30.86%)Niet vermeld (19.37%)id./Paspoort België (19.19%)id./Paspoort EU (13.12%)Belgische verblijfsvergunning (12.22%)Europese verblifsvergunning (3.26%)Bijlage (n°...) (1.99%)id./Paspoort van buiten de EU (30,86 %)Niet vermeld (19,37 %)id./Paspoort België (19,19 %)id./Paspoort EU (13,12 %)Belgische verblijfsvergunning (12,22 %)Europese verblifsvergunning (3,26 %)Bijlage (n°...) (1,99 %)
id./Paspoort van buiten de EU30,86 %
Niet vermeld19,37 %
id./Paspoort België19,19 %
id./Paspoort EU13,12 %
Belgische verblijfsvergunning12,22 %
Europese verblifsvergunning3,26 %
Bijlage (n°...)1,99 %

*De gegevens in deze grafiek hebben alleen betrekking op meerderjarige personen

Over het dakloze publiek dat werd opgevangen in het noodopvang van het Vestje:

 • 31,41% van de mensen die in 2019 zijn opgevangen in de gezinscentra is in regel met hun documenten; ze zijn Belg of hebben een geldige verblijfsvergunning.
 • 16,38% bezit Europese papieren (identiteitskaart, paspoort, verblijfsvergunning), maar velen onder hen verblijven onregelmatig op het grondgebied (toeristenstatuut verstreken na 3 maanden omdat ze geen adres kunnen opgeven bij de gemeente).
 • 30,86% bezit een niet-Europees paspoort. De meeste van deze mensen zijn eveneens onregelmatig op het grondgebied.
 • 19,37% van de groep weigerde hun verblijfsstatuut op het grondgebied mee te delen. We gaan ervan uit dat de meesten onder hen geen geldige verblijfsdocumenten hebben.
 • Mensen die houder zijn van een Bijlage zitten in de procedure of beëindigen deze bij de Dienst Vreemdelingenzaken; sommigen onder hen met een regelmatig verblijf, anderen niet.


Hieruit mag worden afgeleid dat 55 tot 65% van de opgevangen personen in het noodopvangcentra van het Vestje onregelmatig op het Belgisch grondgebied verblijft.

Een tijdelijke herschikking van de opvangcapaciteit in het centrum in 2019

De wantsencrisis die leidde tot de tijdelijke sluiting van het Poincarécentrum in 2019 vereiste een aantal herschikkingen in het gebouw van het Vestje:

 • Nummer 7 in het Vestje is daarbij gebruikt als decontaminatiesluis vóór de mensen werden ondergebracht in nummer 5 of een ander centrum.
 • Verandering van het opgevangen publiek sinds de maand april: alle gezinnen die waren ondergebracht in het Vestje zijn daarbij overgebracht naar het noodopvangcentrum van Evere. Het Vestje werd hiermee een opvangcentrum voor alleenstaande mannen en vrouwen.

Perspectieven

 • Verder gaan met de verbetering van de kwaliteit van de opvang

  • Renovatie en herinrichting van de kamers: renovatiewerken worden in 2020 uitgevoerd. Bovendien wordt de in 2019 opgestarte partnerwerking met de studenten van het hoger architectuurinstituut St.-Luc voortgezet in 2020 om de “ideale kamer” te ontwerpen voor het centrum van het Vestje.
  • Installatie van Wifi in de gemeenshappelijke ruimtes.